Impressum
Informace podle TDG (zákona o telekomunikačních službách)
Bayern-Park Freizeitparadies GmbH
Fellbach 1
94419 Reisbach

Telefon: +49 (0) 8734-9298-0     
Fax: +49 (0) 8734-9298-19

E-Mail: info@bayern-park.de
Internet: www.bayern-park.de

Ust-Id.: DE 814365499
Obchodní vedoucí: Silke Holzner

Autorské právo
Uveřejňování na těchto stránkách podléhá německému autorskému právu. Příspěvky třetích osob jsou takto označeny. Kopírování, zpracovávání a jakýkoliv způsob využití nad rámec autorského zákona vyžaduje náš písemný souhlas nebo souhlas autora. Stahování a kopírování těchto stránek je dovoleno pouze k soukromým, nikoli ke komerčním účelům.
Autor obrazového materiálu: Werner Berthold, fotolia

Odpovědnost za obsah
Informace na našich stránkách jsou všeobecného a informativního charakteru. Obsahy těchto stránek jsou připravovány s největší pečlivostí. Přesto nemůžeme převzít odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost jejich obsahu.

Odpovědnost za odkazy
Uvedené externí linky (webové stránky) odkazují na obsahy cizích poskytovatelů, které si výslovně nepřivlastňujeme. Odpovědnost za cizí obsahy, na něž je odkazováno hyperlinky, je vyloučena. Pro případ, že bude na cizích stránkách vložen nebo se již bude nacházet protiprávní obsah, pak toto není dle našeho uvážení. Okamžitě, při rozpoznání protiprávních obsahů bude hyperlink okamžitě smazán.

Odkaz k ochraně dat a k použití Google Analytics:
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy Google Inc. (“Google”). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají na Váš počítač a které vaším prostřednictvím umožňují analýzu využívání webové stránky. Prostřednictvím cookie vygenerované informace o Vámi využívané webové stránce (včetně Vaší IP-adresy) se přenášejí na server Google do USA a tam se ukládají. Google tyto informace použije, aby vyhodnotil Vaše využívaní webové stránky, sestavil zprávy o webových aktivitách pro provozovatele webové stránky a dodal další služby spojené s využíváním webové stránky a internetu. Také v daném případě přenese Google tyto informace na třetí osoby, je-li to zákonem předepsáno nebo pokud třetí osoba v pověření Googlu tato data zpracovává. Google v žádném případě nesloučí Vaši IP adresu s dalšími daty Googlu. Instalaci cookies můžete zabránit pomocí odpovídajícího nastavení Vašeho softwarového prohlížeče; přesto Vás upozorňujeme na to, že nemůžete v tomto případě využívat všechny funkce webové stránky v plném rozsahu. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním Vámi pořízených dat prostřednictvím Googlu výše popsaným způsobem a jste srozuměni s výše uvedeným účelem.

Copyright © - Bayern-Park Freizeitparadies GmbH
 

Copyright © 2021 by Bayern-Park. All rights reserved.

This website uses cookies to improve functionality and performance. If you continue browsing the site, you are giving implied consent to the use of cookies on this website. See our Cookie Policy for details. Close